Information från Tyringe Byalag

Byalaget står för:
Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag
med målet att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av Ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Ingemar Hesselbom, Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson.
Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.
På grund av rådande omständigheter under året har vi varit tvingade att ställa in åtskilliga arrangemang pga. pandemin. Vår förhoppning är att till våren 2021 kunna genomföra årsmöte för verksamheten 2019-2020.
Nya regler för ansökan om tätortsbidraget har trätt i kraft. Detta innebär en uppstyrning av bidraget som kommer att gälla från och med bidragsåret 2021. De föreningar som ämnar söka bidrag till någon AKTIVITET år 2021 ombedes kontakta Byalaget eller gå in på kommunens hemsida för att ta del av de nya reglerna. Vi återkommer med utförligare uppgifter om tätortsbidraget till föreningarna. Kommunen arbetar med att ta fram stationsskyltar/infotavlor som skall placeras vid de olika stationerna i Hässleholms kommun. Efter samråd med Byalaget beslöts att skylten/tavlans plats ska vara på torget. Tavlorna skall belysas. Text och bilder har framtagits genom Byalagets försorg. Upphandling pågår.
Leader Lag PH (Perstorp-Hässleholm) är en förstudie som kallas ”attraktiva orter i Hässleholms kommun”. Syftet med förstudien är att plocka fram idéer och synpunkter på hur man ska göra för att orten ska bli attraktivare att leva och bo i. Förstudien är nu gjord och Byalagets projektgrupp har tagit fasta på sex förslag. Vi börjar med att ta fram projektplan och kostnader för tre stycken informationsskyltar som är tänkt att placeras vid Tyrs Hov, Kurhotellet och Förmedlingscentralen. Skyltarna ska bl.a. visa var matställe, övernattningsställe, motionsslingor och andra sevärdheter finns.
Andra förslag som vi hoppas på är Naturlekpark i Bödkaredalen samt iordningsställande av området kring Radiumkällan. Sanatoriegruppen har under året underhållit och laserat bänkarna samt lövblåst stigarna i Sanatorieskogen.
Muséet: Från den 16 mars har alla publika evenemang varit inställda på Muséet Men det hålls öppet för besök måndagar och torsdagar kl. 9.00-12.00. När corona pandemin är över planeras öppethållande även kvällstid. Nya sevärdheter är olympiahörnan med Tyringes sju OS-deltagare.
Muséets almanacka ger en nostalgiresa från dåtid till nutid längs gatorna i Tyringe. Den kan köpas på Blomsterhallen Förmedlingscentralen, Ljus1, Mogges-Hemköp, Lokalföreningen, Matlusten eller på Muséet.
Efter 7 år har kommunen gått med på att Byalaget kan dra igång projektering av lekpark/aktivitetspark på den sluttande ytan väster om skaterampen. Ett positivt besked i dessa Coronatider men det är fortfarande många hinder som ska övervinnas.

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften för år 2021 på: Bankgiro 377-1508 eller Swish 123 336 3256
100: – för privatpersoner och föreningar
500: – för företag

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka.

Hälsningar
Tyringe Byalag

Sommarhälsning från Tyringe Byalag

En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av Ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Ingemar Hesselbom, Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson
Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.
Då pandemin är dämpande för många träffar och möten har byalaget kunnat medverka i andra sammanhang.
Stationsskylt är uppsatt vid busskuren på torget i Tyringe. Hässleholm kommun är de som tagit initiativ till skylten. Tyringe byalag har medverkat med förslag till bilder ur Lena Brostedts arkiv samt med texter som visar på besöksplatser inom Tyringe och dess omnejd. Främst är det Rolf Rantzow, Erling Börjesson och Ingemar Hesselbom som har medverkat.
På uppdrag av styrelsen för Tyringe Byalag har ett antal personer medverkat i en förstudie till Leaderprojekt.
Beslöts att gå vidare med en av de punkter som förstudien kommit fram till. En ansökan har upprättats om att ta fram fyra informationsskyltar. De ska placeras på strategiska platser runt om i byn där intresserade besökare kan ta del av Tyringes natur och kultur. För upprättandet av ansökan har främst Erling Börjesson och Ingemar Hesselbom deltagit.
Tyringe Museum och knegarna har arbetat med OS-hörnan, planerad invigning söndag 26 september.
Arbetet med hemsidan, www.tyringemuseum.se fortlöper.
Under maj månad har Muséet tagit emot flera skolklasser på studiebesök. Uppdelade i grupper på fyra, har elever och lärare från årskurs två fått ta del av samlingarna av bygdens kulturarv.
Om inte restriktioner sätter hinder så planeras musikcaféer i juli.
Ett Idrottsquiz som har fått skjutas upp finns även med i planeringen.
Knegarna kommer att vara på plats hela sommaren på måndagar och torsdagar och tar emot spontana besök.
Hässleholms kommun har i dec 2020 ( efter 6 år ! ) tagit ett formellt beslut att vi kan använda området väster om skaterampen till plats för aktiviteter för barn.
Byalaget har fått ett vagt ja att själva göra upphandlingen av utrustning.
Flera förslag från leverantörer har kommit in och ett möte var bokat den 18/5 för att gå igenom förslagen med tekniska nämndens representant. Tyvärr avbokades dagen före mötet pga. Corona.
Nytt möte är för närvarande inte bokat.
Hässleholms kommun har uppdaterat regelverket för tätortsbidragets användning. Detta syftar till att få fler aktiviteter i fler delar av kommunen och ett användande av medlen med lika regler. Tyringe byalag har förtroendet att handlägga bidraget. 2020 blev många aktiviteter framflyttade till dess att pandemins regelverk tillåter att vi kan samlas igen. Byalaget har efter beslut inom kommunen fått behålla medel som skulle används 2020 till att användas 2021. Vill du ordna en allmän aktivitet är du och din förening välkommen med en ansökan till tyringebyalag.se
Utegymmet vid motionsslingan är uppskattat och väl använt. Tyvärr är det några delar som har blivit trasiga men det pågår arbete med att åtgärda detta.
Springvattnet i Sanatorieskogen har blivit en fin samlingspunkt för många, sedan Byalaget invigde brunnen för tre år sedan. Nu har det utsatts för återkommande skadegörelse. Vi ber därför allmänheten och närboende att hålla ett extra öga på springvattnet och vad som händer där.
Årsmöte för 2019 och 2020 hålls den 16 juni utomhus på Muséets baksida.
Pga. rådande omständigheter måste föranmälan ske senast den 14 juni till tyringebyalag@gmail.com

Vi önskar alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi kan börja med arrangemang till hösten.
Tyringe den 11 juni 2021
Tyringe Byalag

Sju OS-deltagare har fostrats i byn

Läs gärna den fina artikeln som var publicerad i Kristianstadsbladet lördagen den 14 november 2020. Artikeln är skriven av Andreas Lovén.

Samråd – Översiktsplan för Hässleholms kommun

Sakletardag fyllde fem tunnor

Den 10 juni genomfördes en ”sakletardag” med utgångspunkt från Åparken. Ursprungligen  en aktivitet från ”Håll sverige rent” – föreningen.
Tyringe skola tog upp detta på sitt program och bjöd in Tyringe Byalag för samverkan.
Hässleholms Miljö kontaktades och levererade de nödvändiga soptunnorna. Eleverna från årskurs 4, 5 och 6 stod för samlandet. Byalaget var sedan behjälpliga med soterandet i tunnorna.
Knegarna från Tyringe museum tog med 3 gamla föremål som eleverna sedan fick gissa på vad de använts till.
5 tunnor fylldes och efter väl förrättat värv kom belöningen av en glass.
Runt 200 personer var på olika sätt aktiva denna dag, vi hade tur med vädret också
Hälsningar Ingemar Hesselbom 

Nationaldagsfirande och midsommarfirande, är inställt i år.

Skräpplockardagen i Åparken blir av

Mellanstadiet på Tyringe skola kommer genomföra detta onsdagen den 10/6 och samling kommer ske i Åparken, under förmiddagen. De olika klasserna kommer få varsitt område där de kommer plocka skräp under någon timmes tid.

Första gruppen är kl 8:45 och sedan håller det på fram till 12:00.

Evenemanget sker i samarbete med organisationen Håll Sverige Rent samt Hässleholms Miljö. 

Övriga arrangemang i Tyringe byalags regi är inställda på grund av covid-19.