Leaderprojekt

Informationsskyltar Tyringe

Tyringe byalag har blivit beviljade projektstöd för Leaderprojektet Informationsskyltar Tyringe. Projektet handlar om att byalaget tillsammans med samarbetspartners ska skapa och montera skyltar i Tyringe. Syftet med projektet är att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och attraktioner som erbjuds och efterfrågas för att öka besökarantalet. Målet med projektet är att minst fyra informationsskyltar monteras i Tyringe.

Leader LAG PH har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat stödet. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stöd:

Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 19 903 kr

Leader LAG PH, 9 803 kr

Summa faktisk finansiering totalt 29 706 kr, varav 50,00 procent kommer från EU. 

Skyltar vid Förmedlingscentralen
Skyltar vid Kurhotellet
Skyltar vid Hemköp
Skyltar inne på Tyrs Hov

INFORMATION FRÅN BYALAGET ANGÅENDE SKYLTARNA:

Tyringe Byalag har utsett en projektgrupp bestående av tre personer som granskat och tagit fram bildmaterial och informationstext till fyra stycken informationsskyltar.

Ansökan om bidrag inskickades i april månad 2021

Slutgiltigt beslut om beviljat bidrag från Jordbruksverket fick vi den 6 april  2022.

Därefter vidtog beställning av tidigare framtagit material samt montering av informationsskyltarna som skett under december månad 2022.

Skyltarna finns uppsatta vid Tyrs Hov, Tyringe Kurhotell, Hemköp samt FCT.

Byalaget tackar fastighetsägarna som välvilligt har upplåtit plats för Informationsskyltarna.