Årsmöte Tyringe Byalag

Kallelse till årsmöte

Datum: 16/6 2021 kl. 18.00

Plats: Utomhus på Museets baksida

På grund av rådande omständigheter MÅSTE anmälan om deltagande göras till:

tyringebyalag@gmail.com eller telefon 0730-23 66 66 SENAST den 7/6 2021.

OBS! Ändringar kan se med kort varsel på grund av pandemin.

Välkomna!