Styrelsen 2022

  • Ordförande: Johan Berglund
  • Sekreterare: Ann-Helen Larsson
  • Kassör: Steneric Svensson
  • Ledamot: Torbjörn Bengtsson
  • Ledamot: Erling Börjesson
  • Ledamot: Ulrika Tomsson
  • Ledamot: Göran Berg
  • Ledamot: Olle Nyström
  • Ledamot: Jessica Hansson