Ansökan tätortsbidrag för ideella föreningar

ANSÖK OM FÖRENINGSBIDRAG, FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I TYRINGE GAMLA KOMMUN

Härmed inbjuds er förening att söka bidrag från Hässleholms kommuns tätortsbidrag. Gå in på Hässleholms kommuns hemsida.se, bidragsbestämmelser/tätortsbidrag för att se vilka regler som gäller.

Bidraget ska vara kopplat till någon angiven aktivitet/aktiviteter, där även icke föreningsmedlemmar kan närvara.

Ansökan ska vara tyringebyalag@gmail.com tillhanda senast den 20/4 2023.

Eventuella frågor kan ställas till Erling Börjesson, Tyringe Byalag
Tel: 0730-236666
Mejl: borjesson55@hotmail.com