Sommarhälsning

En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet
att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av Ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt
övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Ingemar Hesselbom,
Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson
Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.
Då pandemin är dämpande för många träffar och möten har byalaget kunnat medverka i andra sammanhang.
Stationsskylt är uppsatt vid busskuren på torget i Tyringe. Hässleholm kommun är de som tagit initiativ till
skylten. Tyringe byalag har medverkat med förslag till bilder ur Lena Brostedts arkiv samt med texter som
visar på besöksplatser inom Tyringe och dess omnejd. Främst är det Rolf Rantzow, Erling Börjesson och
Ingemar Hesselbom som har medverkat.
På uppdrag av styrelsen för Tyringe Byalag har ett antal personer medverkat i en förstudie till Leaderprojekt.
Beslöts att gå vidare med en av de punkter som förstudien kommit fram till. En ansökan har upprättats om
att ta fram fyra informationsskyltar. De ska placeras på strategiska platser runt om i byn där intresserade
besökare kan ta del av Tyringes natur och kultur. För upprättandet av ansökan har främst Erling Börjesson
och Ingemar Hesselbom deltagit.
Tyringe Museum och knegarna har arbetat med OS-hörnan, planerad invigning söndag 26 september.
Arbetet med hemsidan, www.tyringemuseum.se fortlöper.
Under maj månad har Muséet tagit emot flera skolklasser på studiebesök. Uppdelade i grupper på fyra, har
elever och lärare från årskurs två fått ta del av samlingarna av bygdens kulturarv.
Om inte restriktioner sätter hinder så planeras musikcaféer i juli.
Ett Idrottsquiz som har fått skjutas upp finns även med i planeringen.
Knegarna kommer att vara på plats hela sommaren på måndagar och torsdagar och tar emot spontana besök.
Hässleholms kommun har i dec 2020 ( efter 6 år ! ) tagit ett formellt beslut att vi kan använda området
väster om skaterampen till plats för aktiviteter för barn.
Byalaget har fått ett vagt ja att själva göra upphandlingen av utrustning.
Flera förslag från leverantörer har kommit in och ett möte var bokat den 18/5 för att gå igenom förslagen
med tekniska nämndens representant. Tyvärr avbokades dagen före mötet pga. Corona.
Nytt möte är för närvarande inte bokat.
Hässleholms kommun har uppdaterat regelverket för tätortsbidragets användning. Detta syftar till att få fler
aktiviteter i fler delar av kommunen och ett användande av medlen med lika regler. Tyringe byalag har
förtroendet att handlägga bidraget. 2020 blev många aktiviteter framflyttade till dess att pandemins
regelverk tillåter att vi kan samlas igen. Byalaget har efter beslut inom kommunen fått behålla medel som
skulle används 2020 till att användas 2021. Vill du ordna en allmän aktivitet är du och din förening
välkommen med en ansökan till tyringebyalag.se
Utegymmet vid motionsslingan är uppskattat och väl använt. Tyvärr är det några delar som har blivit trasiga
men det pågår arbete med att åtgärda detta.
Springvattnet i Sanatorieskogen har blivit en fin samlingspunkt för många, sedan Byalaget invigde brunnen
för tre år sedan. Nu har det utsatts för återkommande skadegörelse.
Vi ber därför allmänheten och närboende att hålla ett extra öga på springvattnet och vad som händer där.
Årsmöte för 2019 och 2020 hålls den 16 juni utomhus på Muséets baksida.
Pga. rådande omständigheter måste föranmälan ske senast den 14 juni till tyringebyalag@gmail.com
Vi önskar alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi kan börja med arrangemang till hösten.
Tyringe den 11 juni 2021
Tyringe Byalag