Utvalda

Glad sommar önskar Tyringe Byalag

En sommarhälsning med information från Tyringe byalag
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Jessica Hansson, Torbjörn Bengtsson, Ulrika Tomsson och Rolf Rantzow ordinarie representant från Muséet, samt tillfälliga projektgrupper.
Årsmötet hölls på Muséet den 21 mars
Efter sedvanliga förhandlingar bjöd byalaget på fika.
Den 28 mars på skärtorsdagen fanns vi på mataffärerna där medlemmarna i Byalaget samt nya medlemmar fick köpa ett tio-pack ägg för 20 kr. på Matlusten och choklad för 20 kr. på Hemköp.
Denna aktivitet genererade 21 nya medlemmar.
Det ska upplevas som ett mervärde att vara medlem i Tyringe byalag, samt att vi ska gynna affärerna i byn!
Valborgsmässoafton firades som vanligt i Åparken där Scouterna och Byalaget stod för arrangemanget med medel från Hässleholm kommuns tätortsbidrag. Scouterna hade korvförsäljning och alla barn kunde roa sig på hoppborgen.
Tyringe Kyrkokör och Hesslekören sjöng vårsånger.
Allmänt möte den 3 juni på Tyrs Hov angående Rädda Simhallen
Det var mer än fullsatt på Tyrs Hovs idrottshall vid stormötet om den nedläggningshotade simhallen. Per Alvarsson var moderator och många av åhörarna fick göra sin röst hörd. Alla politiker hade bjudits in men 10 stolar stod tomma eftersom de som vill stänga simhallarna i Tyringe och Bjärnum inte kunde komma. De åtta politiker som var närvarande var överens om att simhallarna ska få vara kvar åtminstone tills vidare och lovade att ge sitt stöd för en folkomröstning. Insamlingen av namnunderskrifter startade direkt efter mötet.
Den 6 juni firade vi Nationaldagen med föreningsparad i Åparken. Högtidstalet hölls av Erika Heil-Utbult. Föreningarna fick chansen att gå upp på scenen och göra reklam för sin förening. Det var även en del stipendieutdelning som Lions och Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse stod för.
Krister Wrambjer underhöll med sång och musik, Skyrups ryttarförening bjöd på gratis ponnyridning och scouterna serverade fika. Det fanns också möjlighet att skriva på namnlistorna ”rädda simhallen”
Projektgruppen Aktivitetsparken
Det första spadtaget har nu tagits och arbetet fortgår. Trafikverket och Hässleholms kommun har kommit överens om att sätta upp ett nytt säkerhetsstaket hela vägen mellan magasinet och grannfastigheten närmast väster om parken.
Projektgruppen sköter även kontakten med jordbruksverket angående utbetalning av godkänt bidrag. Det ska utlysas en tävling i samband med 6 juni firandet för att hitta det vinnande namnet på parken. Invigning av parken kommer att ske i slutet av september eller början av oktober. Se vidare info på hemsidan.
På Tyringe Museum kan man ta del av historien i ett brett perspektiv. Två gånger i veckan samlas den del av Byalaget som är drivkraften bakom muséet för att både umgås och att sortera in material i de olika delarna av
utställningen. Att vara en levande mötesplats för bygdens befolkning är också ett mål för Tyringe Museum. Under våren ordnades flera tillfällen med intressanta föreläsningar bl.a.
”När järnvägen kom till byn, bildspel om Konsthantverk, Maria Roos Brostedt om att vara kommunpolis” mm.
Sommarcafé 14.00-16.00 Tisdagar i juli
2 juli PRO kören, 9 juli Ingvar Albihn och Carolina Eldh, 16 juli Leif Linderoth, 23 juli Theresa Blom och Fredrik Häggström
Den 11 augusti Magnus Ranstorp, den 8 september Christer Glader.Se info på hemsidan
Midsommarafton firar vi traditionsenligt med att vi alla hjälps åt att klä midsommarstången kl.12.00. Dansen leds av Karin Wrambjer. Se vidare info på hemsidan
Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt skön sommar
Hälsningar
Tyringe Byalag Gm. Lena Winberg

Jubileums- och familjedagen

Vi vill passa på att tacka alla er som kom och hjälpte till att göra vår jubileums- och familjedag till ett oförglömligt minne.

Ett stort tack till våra fina sponsorer som hjälpte till att göra denna dagen möjlig!

Lite bilder från dagen publiceras här.

Utvalda

Sommarhälsning

En sommarhälsning med information från Tyringe Byalag
Byalaget står för: Ett gemensamt forum för alla personer, föreningar och företag med målet
att främja Tyringes utveckling.
Styrelsen består av Ordf. Johan Berglund, kassör Steneric Svensson, sekreterare Ann-Helen Larsson, samt
övriga ledamöter Erling Börjesson, Göran Berg, Ingemar Hesselbom,
Olle Nyström, Torbjörn Bengtsson och Ulrika Tomsson
Samt vid behov tillfälliga projektgrupper.
Då pandemin är dämpande för många träffar och möten har byalaget kunnat medverka i andra sammanhang.
Stationsskylt är uppsatt vid busskuren på torget i Tyringe. Hässleholm kommun är de som tagit initiativ till
skylten. Tyringe byalag har medverkat med förslag till bilder ur Lena Brostedts arkiv samt med texter som
visar på besöksplatser inom Tyringe och dess omnejd. Främst är det Rolf Rantzow, Erling Börjesson och
Ingemar Hesselbom som har medverkat.
På uppdrag av styrelsen för Tyringe Byalag har ett antal personer medverkat i en förstudie till Leaderprojekt.
Beslöts att gå vidare med en av de punkter som förstudien kommit fram till. En ansökan har upprättats om
att ta fram fyra informationsskyltar. De ska placeras på strategiska platser runt om i byn där intresserade
besökare kan ta del av Tyringes natur och kultur. För upprättandet av ansökan har främst Erling Börjesson
och Ingemar Hesselbom deltagit.
Tyringe Museum och knegarna har arbetat med OS-hörnan, planerad invigning söndag 26 september.
Arbetet med hemsidan, www.tyringemuseum.se fortlöper.
Under maj månad har Muséet tagit emot flera skolklasser på studiebesök. Uppdelade i grupper på fyra, har
elever och lärare från årskurs två fått ta del av samlingarna av bygdens kulturarv.
Om inte restriktioner sätter hinder så planeras musikcaféer i juli.
Ett Idrottsquiz som har fått skjutas upp finns även med i planeringen.
Knegarna kommer att vara på plats hela sommaren på måndagar och torsdagar och tar emot spontana besök.
Hässleholms kommun har i dec 2020 ( efter 6 år ! ) tagit ett formellt beslut att vi kan använda området
väster om skaterampen till plats för aktiviteter för barn.
Byalaget har fått ett vagt ja att själva göra upphandlingen av utrustning.
Flera förslag från leverantörer har kommit in och ett möte var bokat den 18/5 för att gå igenom förslagen
med tekniska nämndens representant. Tyvärr avbokades dagen före mötet pga. Corona.
Nytt möte är för närvarande inte bokat.
Hässleholms kommun har uppdaterat regelverket för tätortsbidragets användning. Detta syftar till att få fler
aktiviteter i fler delar av kommunen och ett användande av medlen med lika regler. Tyringe byalag har
förtroendet att handlägga bidraget. 2020 blev många aktiviteter framflyttade till dess att pandemins
regelverk tillåter att vi kan samlas igen. Byalaget har efter beslut inom kommunen fått behålla medel som
skulle används 2020 till att användas 2021. Vill du ordna en allmän aktivitet är du och din förening
välkommen med en ansökan till tyringebyalag.se
Utegymmet vid motionsslingan är uppskattat och väl använt. Tyvärr är det några delar som har blivit trasiga
men det pågår arbete med att åtgärda detta.
Springvattnet i Sanatorieskogen har blivit en fin samlingspunkt för många, sedan Byalaget invigde brunnen
för tre år sedan. Nu har det utsatts för återkommande skadegörelse.
Vi ber därför allmänheten och närboende att hålla ett extra öga på springvattnet och vad som händer där.
Årsmöte för 2019 och 2020 hålls den 16 juni utomhus på Muséets baksida.
Pga. rådande omständigheter måste föranmälan ske senast den 14 juni till tyringebyalag@gmail.com
Vi önskar alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi kan börja med arrangemang till hösten.
Tyringe den 11 juni 2021
Tyringe Byalag

Ansökan tätortsbidrag för ideella föreningar

ANSÖK OM FÖRENINGSBIDRAG, FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I TYRINGE GAMLA KOMMUN

Härmed inbjuds er förening att söka bidrag från Hässleholms kommuns tätortsbidrag. Gå in på Hässleholms kommuns hemsida.se, bidragsbestämmelser/tätortsbidrag för att se vilka regler som gäller.

Bidraget ska vara kopplat till någon angiven aktivitet/aktiviteter, där även icke föreningsmedlemmar kan närvara.

Ansökan ska vara tyringebyalag@gmail.com tillhanda senast den 20/4 2023.

Eventuella frågor kan ställas till Erling Börjesson, Tyringe Byalag
Tel: 0730-236666
Mejl: borjesson55@hotmail.com

Årsmöte Tyringe Byalag

Kallelse till årsmöte

Datum: 16/6 2021 kl. 18.00

Plats: Utomhus på Museets baksida

På grund av rådande omständigheter MÅSTE anmälan om deltagande göras till:

tyringebyalag@gmail.com eller telefon 0730-23 66 66 SENAST den 7/6 2021.

OBS! Ändringar kan se med kort varsel på grund av pandemin.

Välkomna!